logo Go Vegan Diet

Grains High In Vitamin B2 / Riboflavin List

Foodvitamin B2
Wheat Bran
577 µg
Kaniwa (Canihua)
510 µg
Naan Bread (Indian Bread)
510 µg
Wheat Germs
499 µg
White Wheat Flour
494 µg
Bolillos (Mexican Bread)
430 µg
Sourdough French Bread
427 µg
Buckwheat
425 µg
Chow Mein Chinese Noodles
421 µg
Whole Grain Bagels
395 µg
Protein Bread, includes gluten
394 µg
Oat Bran Bread
346 µg
Oat Bran Bagel
338 µg
Rye Bread
335 µg
Quinoa
318 µg
Barley Malt Flour
308 µg
Pumpernickel
305 µg
Rice Bran Bread
300 µg
Italian Bread
292 µg
Millet
290 µg
Whole Wheat Tortillas
289 µg
Wheat Bran Bread
287 µg
Rice Bran
284 µg
Cornbread
272 µg
Buckwheat Groats
271 µg
Teff
270 µg
Puffed Millet
270 µg
Wild Rice
262 µg
Papad
258 µg
White Wheat Bread
255 µg
Wheat Bread
253 µg
Multigrain Bagels
253 µg
Whole Wheat French Bread
252 µg
Rye Grain
251 µg
Dark Rye Flour
251 µg
White Bread
243 µg
Oatmeal Bread
240 µg
Blue Corn Flour (Harina De Maiz Morado)
230 µg
Oat Bran
220 µg
Whole-wheat Spaghetti
218 µg